Ремонт

Преустройство на апартамент

Posted by kiril
Spread the love

От съществено значение е хората да правят разликата между ремонт на апартаменти и преустройство на апартамент.

Докато първото може да засяга някакви общо неща, които да се ремонтират в къщата заради авария или заради остарялост, то преустройството е целенасочена намеса в апартамента, така че да се пригоди той за живеене според конкретна идея.Преустройство на апартамент правят най-често семейства, които се сдобиват с ново дете или начинът на живот им се променя. Тогава те имат нужда от качествена промяна в интериора на апартамента, така че той да стане по-удобен за техния нов начин на живот или просто заради промяната, която са поискали да реализират. Собствениците на апартаменти в големите градове, а и не само, често правят преустройство, за да отдадат апартамента под наем. Тогава се предприемат такива ремонтни и инсталационни дейности, които да направят средата за живот годна за наемателите. Разбира се самите собственици могат да избират какъв тип преустройство да направят според профила на наемателите, които биха желали да живеят в дома им. 

Редно е да отворим една скоба в отношенията собственик-наемател. Отношенията между наемодателя, в случая собственика и наемателите се регулират и управляват по силата на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). И двете страни имат широки права, така че да се договарят за условията и задълженията, които ще имат като страни по договора за наем. 

В този смисъл, преустройството е по-скоро в ръцете на наемодателя и то се прави преди да бъде нает апартаментът, а ремонтите се налагат когато има проблем в собствеността. Тогава наемодателят трябва да вземе мерки според сключения договор и да реализира ремонта ако той е голям и засяга собствеността му. По-малките ремонтни намеси може да се правят и от самите наематели. Всичко това е добре да е регулирано от договора, който ще сключва двете страни. 

При идеята за продажба на апартамента се прави ремонт и преустройство с цел повишаване цената на имота, за да може да се реализира по-голяма печалба при самата продажба.

 И в трите случая, за да се случи качествено преустройство на апартамент е необходимо собствениците да изберат професионалисти в строителния занаят, които да съумеят да направят ремонтните и инсталационните намеси с необходимото отношение и професионализъм. За целта собствениците трябва да подходят отговорно в избора на изпълнител и да направят необходимото проучване на фирмите, които са актуални в региона и които имат опит в такива изпълнения. 

Понеже изразът преустройство на апартамент, не е ясно определена услуга, когато започнете разговор със строителна фирма, трябва да съобщите, това което искате да направите в апартамента.

Тогава изпълнителите ще опишат процедурите, които са по ценоразпис, ще вземат предвид, тези по договаряне, ще включат и намесите, които не са предварително регулирани с цена, за да направят цялостната сметка.  Затова се изисква когато решите да направите преустройство на апартамент, много ясно да определите какво точно искате да се случи, за да може да се разберете с майсторите и те да си свършат работата според договорката, която ще се случи между вас. Опишете нещата на хартия, сравнете цените, които се предлагат на пазара за конкретните ремонтни намеси и се насочете към избора на строителна фирма с подходящите майстори.

Facebook Comments